غضنفر می خواسته مین خنثی کنه، گوشاش رو می گیره پاش رو میذاره رو مین!

به غضنفر میگن با داشبورت جمله بساز. میگه داییم اومد بچه هاشو ورداشبورد.


غضنفر تو صف برنج فروشی بوده، برنج تموم میشه، میگه اشکال نداره ته دیگ بده


غضنفر میگه: من دیگه سوتی نمیدم. میگن: از کِـی؟ میگه: از هر کِـی. از همین کِـی!


به غضنفر می گن یه شعری بخون که با حرف میم شروع بشه، می گه:
میازار موری که دانه کش است...
می گن یه شعری بخون که با حرف ب شروع بشه، می گه:
بیازار موری که دانه کش است...
می گن یه شعری بخون که با حرف ج شروع بشه، می گه:
جون من نیازار موری که دانه کش است...


تست کنکور در ولایت آقای شنبه: سرعت نور چقدر است؟
1- بد نیست
2- خوب است
3- در سلامتی کامل به سر می برد
4- هو؟
هیتلر به ناپلئون میگه: ما برای شرف می جنگیم، ولی شما برای پول می جنگید.
ناپلئون جواب می ده: هر کسی برای آنچه ندارد مبارزه می کند!


دسته ها : جوک و طنز
شنبه دوم 6 1387
X